"Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť,
lebo sú najcennejším darom a klenotom,
ktorý sa   nedá s ničím porovnať "

Ján Ámos Komenský

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.