Naše aktivity

Ľudové tradície na škole

Realizáciou projektu oboznamujeme deti z materskej školy z Dolnej Štubne aj postihnuté deti zo Špeciálnej triedy pri ZŠ s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach a ich rodičov s obyčajmi, ktoré sú charakteristické pre náš región v danom ročnom období. Jednotlivé zvyky si pripomíname v podobe hier, vinšovačiek, zvykov, ktoré sa nám zachovali z minulosti. V projekte sa oboznámujeme s veselými zvykmi fašiangov, zvykmi spojenými s veľkonočným týždňom, Jánskymi zvykmi, zvykmi v období Ondreja, Lucie a Vianocami. Na vyjadrenie pocitov a dojmov detí z osláv sviatkov využívame rôzne  umelecké výrazové prostriedky piesne, koledy, obrady, zvyky, rečňovanky a realizujeme tvorivé dielne s deťmi aj s rodičmi.

  

viac  foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.