Podporili nás

AJ  VĎAKA VÁM MÔŽEME POMÁHAŤ !

Srdečne ĎAKUJEME všetkým organizáciam a jednotlivcom, ktorí prispeli finančne, materiálne alebo 2% z daní občianskemu združeniu Kvitnúca nádej.  

PO ROKU 2019

WebSupport s.r.o.  -  za dlhoročné sponzorovanie prevádzky našej webstránky

COLGATE – PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o.  - za poskytnutie zubných pást, maľovaniek a propagačného materiálu pre deti predškolského a školského veku v Turčianskych Tepliciach

Slovenská komora zubných lekárov  -  za výučbový materiál k starostlivosti o ústne zdravie v materských a základných školách

DM DROGÉRIE Bratislava  -  za darčeky – produkty bežnej spotreby: zubné kefky, zubné pasty, sprchové gély a hygienické vreckovky pre postihnuté deti zo Špeciálnej triedy a klientov Denného centra Dúha v Turčianskych Tepliciach a žiakov zo Spojenej školy v Hornej Štubni

DO ROKU 2019

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

 • za 5 voľných 3-hodinových vstupov do SPA&Aquaparku pre Simonku Javornícku  v roku 2018
 • za 250 bezplatných 2-hodinových vstupov do SPA&Aquaparku pre Natalku Valkovú v rokoch 2014 - 2017
 • za poskytnutie 5 reflexných masáži pre Mirka Siguta - 2015
 • za 24 bezplatných 3-hodinových vstupov do SPA&Aquaparku deťom a rodičom Spojenej školy v Hornej Štubni a Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach v roku 2017.
 • za bezplatný  3-hodinový vstup do SPA & Aquaparku pre 24 klientov DSS v Martine   v projekte   Kúpeľ ako dar 2009  
 • za bezplatnú kúpeľnú liečbu pre Miroslava Siguta v termíne júl – november 2009
 • za bezplatné poskytnutie vstupov do kúpeľov pre deti, rodičov a pedagógov zo Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach: -   2 vianočných vstupov do Smaragdového bazéna -   10 vstupov do SPA & Aquaparku -   1 vstup do Smaragdového bazéna spojený s cvičením pod vedením fyzioterapeuta z kúpeľov

 Nadácia VOLKSWAGEN

 • za poskytnutie grantu pre deti zo Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach na realizáciu projektu SNOEZELEN  vo výške 1 000 € v roku 2018
 • za poskytnutie grantu pre deti zo Spojenej školy v Hornej Štubni na realizáciu projektu POHYBOM ZA ZDRAVÍM vo výške 1 000 € v roku 2018 

Stredoslovenská energetika, a. s.

 • za poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2011 na podporu aktivít a činností pre zdravotne postihnuté deti vo výške - 2 220 €  

Nadácia VÚB

 • za poskytnutie grantu  pre deti zo Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach na projekt -  Zahrajme si divadlo 2009 - 2 323,57 €
 • za poskytnutie grantu  pre deti zo Špeciálnej triedy v Hornej Štubni na projekt - Tvoríme si krajší svet 2011 - 1950 €  

CURADEN Slovakia, s.r.o.

 • za dodanie zubných kefiek a propagačného materiálu na realizáciu projektu - Zdravý úsmev - pre školy v Turčianskych Tepliciach, Hornej Štubni a DSS v Martine v roku 2010  

Interpharm Slovakia, a.s.

 • za dodanie zubných pást, zubných kefiek, Elmex gélov a  propagačného materiálu na realizáciu projektu  - Zdravý  úsmev - pre školy v Turčianskych Tepliciach, Martine a Kremnici v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011  

BAUMAX  Martin

 • za sponzorský dar – koberec pre Špeciálnu triedu  /12 000 Sk/
 • za farby a nátery na úpravu priestorov Špeciálnej triedy
 • za materiálnu pomoc pri realizácii projektu Zahrajme si divadlo 2009
 • za materiálnu pomoc na vybavení rehabilitačnej miestnosti
 • za farby a nátery na úpravu priestorov Špeciálnej školy v Hornej Štubni 2011  

Spoločnosť ZENTIVA N.V.

 • za poskytnutie vitamínov a minerálov v roku 2007, 2008 a 2009 pre deti zo Špeciálnej triedy a Miroslava Siguta
 • za poskytnutie vitamínov a minerálov v roku 2011 pre postihnuté deti zo Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach, Spojenej školy v Hornej Štubni, Miroslava Siguta a Natálku Valkovú  

Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácii Intenda

 • za poskytnutie grantu na realizáciu projektu pre deti zo Špeciálnej triedy -  Pohyb pre všetkých 2008 - 40 000 Sk  

Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis

 • za poskytnutie grantu pre deti zo Špeciálnej triedy na realizáciu projektov: - Spolu to dokážeme 2008 - 79 400 Sk, Rodičia a deti 2008 - 30 000 Sk, Hráme si divadlo 2009 - 2 297,02 €
 • za poskytnutie grantu na realizáciu projektu pre klientov z DSS v Martine - Kúpeľ ako dar 2009 - 1 327,76 €  

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

 • za 3 ks PC súprav, ktoré sme darovali - 1 ks DSS v Martine - 1 ks Spojenej škole v Hornej Štubni - 1 ks Michaele Lackovej  

Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s.

 • za 4 ks PC súprav, ktoré sme darovali -  2 ks Špeciálnej triede v Turčianskych Tepliciach -  2 ks Spojenej škole v Hornej Štubni  

Konto Orange, n.f.

 • za poskytnutie daru z programu „Darujte Vianoce 2008“ pre Miroslava Siguta v  projekte -  Šanca pre Mirka 2008 - 10 000 Sk  

Žilinský samosprávny kraj

 • za poskytnutie dotácie pre deti zo Špeciálnej triedy na realizáciu projektu „Kvitnúca nádej 2008„ - 10 000Sk

Mesto Turčianske Teplice

 • za poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Zdravý úsmev pre školy a školské zariadenia v Turčianskych Tepliciach  - 15 000 Sk v roku 2007,10 000 Sk v roku 2008, 150 € v roku 2009
 • za  podporu projektu  Canisterapia 2009  pre deti zo Špeciálnej triedy v Turčianskych Tepliciach  - 250 €
 • za podporu projektu  Odpoviem ti farbami 2009  pre deti zo špeciálnej triedy, CVČ a MŠ pri ZŠ Školská v TR  - 330 €  

Spoločnosť Colgate

 • za dodanie zubných pást, zubných kefiek a propagačného materiálu na realizáciu projektu  Zdravý úsmev 2008  pre školy a školské zariadenia v Turčianskych Tepliciach a Martine  

Slovenská komora zubných lekárov v Bratislave

 • za pomoc pri realizácii projektu  Zdravý úsmev 2008  

SHP Harmanec, a.s.

 • za papierové hygienické vreckovky, toaletný papier, papierové obrúsky a  utierky pre deti zo Špeciálnej triedy  

BILLA, Turčianske Teplice

 • za darčeky k Vianociam 2007 • za poskytnutie papierových vreckoviek, obrúskov, utierok v hodnote  1 000 Sk,
 • za darovanie ovocia pre deti zo Špeciálnej triedy v hodnote 500 Sk  v roku 2008  

VITAR Slovakia s.r.o. Martin

 • za dodanie vitamínových výrobkov v roku 2008 pre deti zo Špeciálnej triedy a Miroslava Siguta  

FYTOPHARMA, a.s. Malacky

 • za poskytnutie  bylinných čajov  

Firma LY – agri s.r.o.

 • za zeleninové a ovocné 100% šťavy v zimnom období 2008 pre deti zo Špeciálnej triedy  

Turčianska lekáreň, Turčianske Teplice

 • za zubné kefky a zubné pasty pre rodičov a deti zo Špeciálnej triedy na Vianoce 2007  

Lekáreň Ebas, Turčianske Teplice

 • za vitamíny pre deti zo Špeciálnej triedy na Vianoce 2007  

OZ Zdravý úsmev

 • za bezplatné vedenie kurzu pre Školské asistentky zubnej starostlivosti,  k realizácii projektu   Zdravý úsmev  

Zdravotná poisťovňa Dôvera,  Žilina

 • za darčekové predmety na odmeny  k projektu   Pohyb pre všetkých 2008  

VKU, a.s. Harmanec

 • za darčekové predmety  

Predajňa T-Mobile v Martine

 • za darčekové predmety, odmeny k realizácii projektu   Rodičia a deti 2008  

JJ Zajvald Jozef, Tučianske Teplice

 • za poskytnutie priestorov novinového stánku v LD Veľká Fatra a pomoc pri verejnej zbierke pre deti zo Špeciálnej triedy v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010  

Fitness klub HARMÓNIA, Martin

 • za poskytnutie priestorov na verejnú zbierku pre deti zo Špeciálnej triedy v roku 2008  

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec, Turčianske Teplice

 • za pomoc, spoluprácu a aktívnu účasť na aktivitách pri realizácii projektov  Spolu to dokážeme a  Kvitnúca nádej 2008  

Coop Jednota, Turčianske Teplice

 • za poskytnutie vianočných darčekov v roku 2007 pre deti zo Špeciálnej triedy, hračiek a výtvarného materiálu  v hodnote 1 000 Sk  

Viera Pavlíková, Kollárova 38, Turčianske Teplice

 • za vianočné darčeky v roku 2007 a 2008 pre deti zo Špeciálnej triedy  

Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice

 • za spoluprácu a aktívnu účasť študentiek akadémie na projektoch v roku 2008 -   Spolu to dokážeme a Pohyb pre všetkých  

ZUŠ Turčianske Teplice

 • za spoluprácu a aktívnu účasť učiteľov výtvarného a literárno-dramatického odboru na projektoch v rokoch 2008, 2009 - Spolu to dokážeme, Kvitnúca nádej, Zdravý úsmev a Odpoviem ti farbami  

Záhrady a závlahy BABIN

 • za zakúpenie presýpacích hodín k projektu  Zdravý úsmev  pre školy v Turčianskych Tepliciach, Hornej Štubni a Martine  

 

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.