O nás

Občianske   združenie   „Kvitnúca nádej" bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR

a zahájilo svoju činnosť  23.5.2007 . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa sídla združenia:               Kvitnúca nádej, občianske združenie

                                                                   Kúpeľná 685/8, 

                                                       039 01 TURČIANSKE TEPLICE

                                                                    Nataša Tereková

                                                                                                       riaditeľka združenia

 

Bankové spojenie:       SK31 0200 0000 0023 1011 7051

                    IČO:       42058902

                    DIČ:       2022380866

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAŠE CIELE:

  • podpora zdravia, zdravého vývinu detí a mládeže s osobitným dôrazom na zdravotne postihnuté deti
  • podpora pri uplatňovaní zdravotne postihnutej mládeže a členov ich rodín na trhu práce a ich plnohodnotné začlenenie do aktívneho spoločenského života
  • zvyšovanie informovanosti a záujmu spoločnosti o problematiku integrácie postihnutých detí, mládeže a ich rodín
  • zabezpečenie čo najvyššej miery úspešnosti a efektívnosti pri dosahovaní cieľov združenia prostredníctvom vzájomnej spolupráce s fyzickými a právnickými osobami na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.