Naše aktivity

Pohyb a šport na škole

Aktívny pohyb a šport je nenahraditeľnou súčasťou zdravého životného štýlu moderného človeka.         Projekt „Pohyb a šport na škole“ je realizovaný vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia „Projekty zamestnancov“. Nadácia Volkswagen Slovakia náš projekt podporila sumou 1000 €, finančná spoluúčasť OZ Kvitnúca nádej na realizácii  projektu činí 412 €. Na projekte spolupracoval zamestnanec Volkswagen Slovakia Daniel Ďanovský.

Cieľovou skupinou v projekte sú deti z MŠ Ulica školská v Turčianskych Tepliciach. Z poskytnutých finančných prostriedkov  a vlastných zdrojov sme zakúpili športové náradie, interiérové cvičebné pomôcky, ktoré budú deti denne využívať pri pohybových a súťaživých hrách, zdravotných a kondičných cvičeniach za účelom priaznivého ovplyvňovania zdravotného stavu deti, rozvíjania pohybových zručnosti, fyzickej kondície a koordinácie pohybu.  Vytvoríli sme tak vhodné podmienky na hru, zábavu, pohyb a šport. Realizáciou aktivít v projekte sa deti oboznámili s pravidlami hier bowling, Človeče nehnevaj sa, dodržiavaniu pravidiel fair play.

fotogaléria TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.