Naše aktivity

Zdravé zúbky na škole.

  Výskyt zubného kazu u detí predškolského veku je u nás veľmi vysoký a patrí nám predposledné miesto v Európe. Mnohé krajiny za posledné obdobie prijali opatrenia so snahou znížiť kazovosť zubov u detí od útleho veku. Naše združenie sa tejto problematike venuje od svojho vzniku v roku 2007.                                                                                                     Správna starostlivosť o chrup je dôležitá nielen kvôli predchádzaniu zubným kazom, ale aj k ochrane organizmu pred inými chorobami.                                                                                   Aby sme získali čo najviac poznatkov a skúsenosti v danej problematike toho roku v marci sme sa zúčastnili akcie Deň ústneho zdravia na JLF UK v Martine. Študenti zubného lekárstva JLF UK pripravili pre žiakov prezentácie, ako sa starať o zuby.                                                      Vďaka podpore a ústretovosti riaditeľstva SKZL v BA, JLF UK v Martine a jej študentov sa nám podarilo dňa 24.9.2019 zorganizovať stretnutie študentov s deťmi v MŠ Ulica školská a dňa a 22.10.2019 so žiakmi druhého ročníka v ZŠ s MŠ Ulica školská v Turčianskych Tepliciach.Cieľom interaktívnej prednášky bolo motivovať a viesť deti k správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazovosti zubov.                                                   Študenti prezentáciou, pútavým, zábavným a hlavne názorným príkladom predviedli deťom a žiakom postup správneho čistenia zubov. Deti aktivity so študentmi veľmi zaujali a aktívne sa zapájali do činnosti a rozhovorov o zúbkoch. V závere deti dostali za odmenu zubnú pastu a zubnú kefku. Všetky deti MŠ Ulica školská dostali „zubné balíčky“ s obsahom: detská zubná pasta a kefka, pohárik, omaľovánka, propagačný a náučný materiál pre rodičov.                         Pomôcky a materiál nám dodala COLGATE – PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o.. Ďakujeme !       Snažíme sa pomáhať aj deťom so zdravotným postihnutím, u ktorých je starostlivosť o ústne zdravie, vzhľadom na ich postihnutie, veľmi náročná a je nevyhnutná pomoc rodičov postihnutých detí. Z prostriedkov združenia sme zakúpili pre špeciálnu triedu v Hornej Štubni model chrupu / 35 €/ a vianočné zdravé darčeky: zubné pasty, zubné kefky, elmex gel a ústne vody pre deti zo špeciálnej triedy v Hornej Štubni a špeciálnej triedy a klientov z denného centra Dúha v Turčianskych Tepliciach v celkovej hodnote 153 €.

foto z akcie v MŠ

foto z akcie v ZŠ


videoreportáž z podujatia
Deň ústneho zdravia
súhlas na zverejnenie dala
Ing. Viera Sládková, TV Turiec Martin

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.