Naše aktivity

Zdravie a šport na škole

Získane pohybové zručnosti nadobudnuté v detstve sú prínosom do života, predovšetkým do formovania aktívneho prístupu k životu a k osobnému zdraviu. Deti na základe pravidelnej realizácie pohybových činnosti v škole nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybu a športovaniu. Naše združenie podporuje školy a školské zariadenia, ktoré sa venujú športu a pohybu. Snažíme sa zlepšiť podmienky pre pohybové činnosti na školách zabezpečením športového náradia, náčinia a iných pohyb motivujúcich pomôcok.                V tomto roku sme z 2 % z daní zakúpili pre ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach florbalové hokejky v sume 254 €, pre MŠ Školská športové pomôcky na školský dvor v hodnote 292,40 €, pre MŠ Háj športové pomôcky za 110 €.                                                                                                                                                 Naše združenie venuje pozornosť a pomáha  aj deťom so špeciálnymi potrebami, postihnutým deťom. Špeciálnej triede v Hornej Štubni sme uhradili športové pomôcky v hodnote 74 €.  Špeciálnej triede  MČ Dolná Štubňa v Turčianskych Tepliciach sme zakúpili pomôcky na rozvíjanie postrehu a motoriky v hodnote 170 €. Pre ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Turčianskych Tepliciach 126 €.                                              Oživujeme staré remeslá.                                                                                                                               Aktivity v projekte sú zamerané na rozvíjanie manuálnej zručnosti postihnutých detí a oživenie starých remesiel. Pedagógovia zo Špeciálnej triedy Dolná Štubňa využívajú pri práci novodobé netradičné materiály a techniky. Činnosť sme podporili zakúpením látok 53 €. Naše združenie oslovilo pani Cisárovú, ktorá sa venuje  výrobe voňavých prírodných mydielok. 11.12.2019 navštívila pani Cisárová  Špeciálnu triedu a Denné centrum Dúha na Dolnej Štubni, kde spolu s deťmi vyrábali „voňavé“ vianočné darčeky. Deti sa aktívne zapájali a táto voňavá činnosť ich veľmi zaujala. Združenie poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie  materiálu  k výrobe  mydielok.

fotogaléria

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.