Naše aktivity

Muzikoterapia a canisterapia.

V snahe podporiť zdravie postihnutých detí zo Špeciálnej triedy a klientov z Denného centra Dúha v Turčianskych Tepliciach sme sa uchádzali o finančnú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom projekte: "Projekty zamestnancov". Náš projekt „ Muzikoterapia a canisterapia“ bol schválený a získali sme finančnú podporu vo výške 1000 € s termínom ukončenia realizácie projektu do 31.12.2020. Muzikoterapiou prezentovanou kvalifikovaným muzikoterapeutom, priblížime deťom aj pedagógom možnosti tvorivej, zážitkovej aplikácie hudby a prvkov muzikoterapeutických techník vo výchovno - vzdelávacom procese. Zakúpením muzikoterapeutických pomôcok umožníme ich denné využívanie. Prostredníctvom canisterapie, využijeme pozitívne pôsobenie psa na detí, na ich zdravotný a psychický stav. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu koronavírusu, celoslovenské obmedzenia a z obavy o zdravie postihnutých detí, nie je možné v súčasnosti projekt realizovať tak, aby sme splnili ciele projektu. Na základe uvedeného sme požiadali Nadáciu Volkswagen o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.6.2021. Nadácia našej žiadosti vyhovela. Veríme, že do tohto termínu sa situácia upokojí a naplánované aktivity budeme môcť zrealizovať v prospech cieľovej skupiny v projekte. Zakúpené muzikoterapeutické pomôcky deti využívajú vo výučbe a hudobných aktivitách s pedagógmi v triede.

viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.