Naše aktivity

Červenokrížska olympiáda materských škôl.

Miestny spolok SČK Dolná Štubňa v spolupráci s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach, MPM Turčianske Teplice, Mestskou políciou v TR uskutočnil pre materské školy nášho mesta 14. septembra 2021 5. ročník Červenokrížskej olympiády materských škôl. Štvorčlenné družstvá predškolákov z Dolnej Štubne, Diviak, Horných Rakoviec a z MŠ Školská sa po úvodnom príhovore predsedníčky MS SČK Dolná Štubňa pani Nemcovej a po ošetrení nepozorného dievčaťa spadnuvšieho z kolobežky vybrali na štyri stanovištia, na ktorých sa zoznamovali s jednoduchým ošetrením raneného, skladali symbol Slovenského Červeného kríža, pomenovávali časti ľudského tela, triedili zdravotnícky materiál od nezdravotníckeho, zoznamovali sa so zásadami prvej pomoci, vyfarbovali semafor, poznávali zázračné čísla 112, 150, 155, 158. Všetky deti boli v závere olympiády odmenené potleskom, medailou, sladkým balíčkom a hodnotným darčekom, ktorý bol zakúpený s finančnou podporou Občianskeho združenia Kvitnúca nádej a Mesta Turčianske Teplice.

Beáta Budiská

fotogaléria TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.