Naše aktivity

Zdravie a pohyb na škole.

Pohyb a šport ovplyvňujú okrem telesného vývinu aj psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin detí. Snažíme sa zlepšiť podmienky pre pohybové činnosti na školách  v Turčianskych Tepliciach a okolí, zabezpečením náradia, náčinia a iných  motivujúcich pomôcok podporujúcich zdravie detí. V tomto roku sme z 2 % z daní zakúpili  Špeciálnej triede pri ZŠ Horná Štubňa multifunkčný stôl v hodnote 74€, Špeciálnej triede  Dolná Štubňa v Turčianskych Tepliciach pomôcky na rozvíjanie postrehu a motoriky v hodnote 127 €, MŠ Horné Rakovce telovýchovnú  zostavu za 505 €,  ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Turčianskych Tepliciach pomôcky v hodnote 110 €. 

viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.