Naše aktivity

Poďakovanie za sponzorský dar.

 

Občianske združenie Kvitnúca nádej svoju činnosť zameriava na podporu zdravia, zdravého vývinu detí a mládeže s osobitým dôrazom na zdravotne postihnuté deti. V snahe podporiť zdravie týchto detí v regióne Turiec sa občianske združenie snaží pomôcť uvedeným zariadeniam a zefektívniť ich činnosť, a to najmä prostredníctvom prostriedkov združenia, ako aj zo sponzorských darov získaných od donorov, z dotácii a z grantov. Tento rok aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu koronavírusu a celoslovenské obmedzenia, je obzvlášť dôležitá zvýšená starostlivosť o zdravie, hygienu a dezinfekciu ľudí a najmä ohrozených skupín detí. Preto OZ Kvitnúca nádej požiadalo dm-drogérie markt, s.r.o. v Bratislave o pomoc a podporu zdravia postihnutých detí v regióne , ktorá žiadosti  vyhovela. Požadovaný tovar zaslali do dm drogerie v Martine, ktorý sme si vyzdvihli, prerozdelili a následne osobne odovzdali deťom zo Špeciálnej triedy  a klientom denného centra Dúha  v Dolnej Štubni  v Turčianskych Tepliciach, deťom zo Špeciálnej triedy  pri ZŠ v Hornej Štubni a Simonke Javorníckej. Deti si v taštičkách našli hygienické vreckovky, antibakteriálne vlhčené utierky, gél na ruky, zubné pasty, zubné kefky, antibakteriálne ústne vody a sprchový gél.
Touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie aj v mene obdarených detí za pomoc a hodnotný sponzorský dar. 

Ď A K U J E M E !

viac foto  TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.