Naše aktivity

Čisté zuby chcem vždy mať, pekný úsmev všetkým dať.

Medzi najrozšírenejšie ochorenia ľudskej populácie, malé deti nevynímajúc, patrí zubný kaz a ochorenia ďasien. Najčastejšou príčinou kazivosti detských zubov je nesprávna a nedostatočná starostlivosť. Týmto ochoreniam však môžeme predchádzať zdravotnou výchovou zameranou na prevenciu. Učitelia materských a základných škôl zohrávajú pri rozvíjaní návykov prospievajúcich k zdraviu ústnej dutiny dôležitú úlohu. Deťom môžu ponúknuť dôkladné výchovné programy, ktoré zahŕňajú témy týkajúce sa zdravia ústnej dutiny, na základe ktorých si môžu rozvíjať základné vedomosti a zlepšovať zdravie ústnej dutiny. Najvýraznejšie vyhliadky na úspech má cielená a systematická edukácia detí  a žiakov, kedy sú najlepšie predpoklady vytvárania návykov pretrvávajúcich celý život. Občianske združenie Kvitnúca nádej  sa tejto problematike venuje a intenzívne spolupracuje so školami na území mesta Turčianske Teplice od svojho vzniku v roku 2007. V mesiaci máj sa do realizácie projektu nášho združenia „Čisté zuby chcem vždy mať, pekný úsmev všetkým dať “ zapojili deti  MŠ Školská, žiaci 1. stupňa ZŠ Školská a špeciálna trieda pri Spojenej škole Školská v Turčianskych Tepliciach, klienti Denného centra Dúha v Turčianskych Tepliciach a špeciálna trieda pri ZŠ Horná Štubňa. Cieľom projektu bolo  pútavým, zábavným  a hlavne názorným príkladom edukovať deti a žiakov k pravidelnej a správnej starostlivosti o zuby. Triedni učitelia si naprojektovali  interaktívnu prednášku s cieľom   motivovať a  viesť deti k správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak  postupne prispieť k zníženiu kazivosti zubov.

Ďakujeme za zodpovedný a tvorivý prístup  pedagógom, ktorí sa  podieľali na realizácii projektu. Veľmi si to vážime.

Náš projekt sponzorsky podporilo COLGATE – PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o. Poskytli všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili  v projekte zubné kefky, pasty, Veľkú knihu hier  a edukatívnu prezentáciu, schválenú SKZL -  Slovenskou komorou zubných lekárov, ktorú využívali pedagógovia pri aktivitách v projekte . ĎAKUJEME.

viac foto TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.