Naše aktivity

Muzikoterapia a canisterapia.

Hudba a rytmus svojou silou dokážu divy a dotýkajú  sa nás bytostne tak hlboko, ako žiadne iné umenie. Melódia robí s deťmi zázraky – dokáže upokojiť, posilniť, rozveseliť, roznežniť, zmobilizovať v nás skryté sily. Prináša deťom nielen umelecký zážitok, ale pozitívne vplýva aj na zdravie. Canisterapia je podporná metóda využívajúca pozitívne pôsobenie prítomnosti psa na človeka a jeho zdravotný aj psychický stav. Môže sa realizovať individuálne alebo skupinovo.

V  snahe podporiť zdravie postihnutých detí zo špeciálnej triedy pri Spojenej škole Školská v Turčianskych Tepliciach, klientov Denného centra Dúha v Turčianskych Tepliciach a žiakov špeciálnej triedy pri ZŠ Horná Štubňa, sa OZ Kvitnúca nádej uchádzalo o finančnú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe "Projekty zamestnancov". Projekt „ Muzikoterapia a canisterapia“ bol schválený a získali sme finančnú podporu vo výške 1000 €. Finančná spoluúčasť OZ Kvitnúca nádej na realizácii projektu činí 70 €. Termín ukončenia realizácie projektu bol do 31.12.2020. Na projekte spolupracoval zamestnanec Volkswagen Slovakia Daniel Ďanovský. Avšak vzhľadom na epidemiologickú situáciu koronavírusu, celoslovenské obmedzenia a z obavy o zdravie postihnutých detí, nebolo  možné projekt realizovať tak, ako sme si pôvodne naplánovali a aby sme splnili ciele projektu do plánovaného termínu. Na základe uvedeného sme požiadali Nadáciu Volkswagen o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.6.2021. Nadácia našej žiadosti vyhovela a tak sme v projekte pokračovali v tomto roku.

Muzikoterapiou prezentovanou kvalifikovaným muzikoterapeutom sme priblížili deťom aj pedagógom možnosti tvorivej, zážitkovej aplikácie hudby a prvkov muzikoterapeutických techník vo výchovno - vzdelávacom procese. Zakúpením muzikoterapeutických pomôcok sme umožnili ich denné využívanie. Prostredníctvom canisterapie sme  využívali pozitívne pôsobenie psa na deti, na ich zdravotný a psychický stav. Deťom sa obe aktivity veľmi páčili, radi sa do nich zapájali a preto aj touto cestou ďakujeme za podporu a pomoc donorovi.

  

viac foto TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.