Naše aktivity

Michaela a Tomáš Šupolíkovci.

Rok 2021 sa blíži k svojmu koncu. Pre nás je to ďalší rok, v ktorom sa dennodenne presviedčame, že máme okolo seba veľké množstvo ľudí, ktorí nám preukazujú lásku, pomoc, spolupatričnosť, kamarátstvo a venujú nám nezištne svoj čas. Medzi nich patria dlhoročne aj členovia OZ Kvitnúca nádej. Tak ako po minulé roky stoja pri nás a sú pripravení pomáhať nám pri realizovaní našich potrieb, plánov ale aj chvíľ oddychu a relaxu. S ich podporou sme sa tento rok mohli vybrať na dovolenku k moru a ľahšie zvládať borenie sa v piesočnatej pláži. OZ nám prispelo na zakúpenie terénnych kolies na vozíky. Aj napriek  stále pretrvávajúcej pandémii koronavírusu sme prežili rok v zdraví a vyhli sme sa aj bežným ochoreniam. Aj na tejto skutočnosti má veľký podiel OZ Kvitnúca nádej, ktorá nám vo veľkej miere preplatila vitamíny ako Zinok, Vápnik, vitamín C, ktoré už neodmysliteľne celé roky patria ku našej každodennej prevencii. Samozrejme aj tento rok sa tešíme návštevám , ktoré  nám do Denného centra Dúha priviedla teta Nataška. Pripravila nám radostné dopoludnia vo forme canisterapie  a muzikoterapie. Jednoducho povedané OZ Kvitnúca nádej sa stala súčasťou našej veľkej rodiny kamarátov, tak ako aj my dvaja Michaela a Tomáš chceme byť  súčasťou komunity ľudí , ktorí majú silu, čas a ochotu pomáhať druhým . Ďakujeme.

viac foto TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.