Naše aktivity

Muzikoterapia v materskej škole.

Už u detí v MŠ sa často stretávame s nežiaducimi prejavmi správania - nespokojnosť, stres, precitlivenosť, hyperaktivita, agresivita, výbuchy zlosti a pod. Jednou z možností ako pomôcť deťom zvládať  emócie je hudba. Hudba, ktorá sa stáva nielen liekom, ale aj vhodnou prevenciou. Benefity muzikoterapie a jej využitie pri práci s deťmi predškolského veku nás motivovali k napísaniu  projektu „ Muzikoterapia v materskej škole“. O dotáciu sme požiadali Mesto Turčianske Teplice, ktoré našu žiadosť podporilo. Cieľovou skupinou v projekte boli deti MŠ Ulica školská v Turčianskych Tepliciach. Finančné prostriedky v projekte sme využili na zakúpenie muzikoterautických pomôcok, ktoré učiteľky materskej školy využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese a vo voľnočasových aktivitách. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, ochrany zdravia detí, po dohode s pedagógmi a vedením MŠ, sa neuskutočnila aktivita s kvalifikovanou muzikoterapeutkou. Veríme, že sa situácia na jar ukľudní a muzikoterapiu prezentovanou kvalifikovanou muzikoterapeutkou zrealizujeme. Náklady spojené z danou aktivitou uhradí OZ Kvitnúca nádej z vlastných zdrojov.

Ďakujeme Mestu Turčianske Teplice za finančnú podporu projektu a všetkým pedagógom MŠ, ktorí sa na realizácii projektu podieľali.

fotogaléria TU  

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.