Naše aktivity

Červenokrížska olympiáda 22

Aj tento rok sa dňa 20. septembra uskutočnila Červenokrížska olympiáda materských škôl. Súťaže sa zúčasnili 4 materské školy z nášho mesta. Každú materskú školu zastupovali štyri deti, ktoré sa zábavnou formou oboznámili nielen s činnosťou SČK, ale vyskúšali si aj ošetrenie drobného úrazu, oboznámili sa s funkciou ľudského tela a do základov dopravy ich zasvätila mestská polícia. Veríme, že znalosti, ktoré získali hravou formou, dokážu uplatniť aj v bežnom živote. Podujatie usporiadala MO SČK Dolná Štubňa v spolupráci s materskými školami a Mestským parlamentom mladých Turčianske Teplice. Finančne ho podporilo Mesto Turčianske Teplice a OZ Kvitnúca nádej.  Naše OZ zakúpilo pre všetky zúčastnené materské školy odmenu - učebnú pomôcku „ Bezpečnosť na ceste“ v hodnote 80 €.

viac foto

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.