Naše aktivity

Mgr. Michaela Červená - životný príbeh.

Volám sa Michaela, mám 26 rokov. Narodila som  sa ako „inak obdarované dieťa.“ V prvom roku života mi lekári diagnostikovali Detskú mozgovú obrnu. Pre mojich rodičov to bola veľká rana. Rodičia sa rozhodli, že ma budú vychovávať v pravde a budú sa snažiť, aby som v budúcnosti mohla žiť plnohodnotný život mladej dospelej ženy.

Český maliar, grafik a filmový scenárista, František Vláčil hovorí: „Kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce, hľadá dôvod.“  Moji rodičia od prvej  chvíle hľadali spôsob, ako by mi mohli pomôcť. Maminka so mnou od malička cvičila Vojtovou metódou, s láskou sa o mňa starala a zabezpečovala všetky potreby vyplývajúce z môjho zdravotného stavu. Keďže maminka zostala so mnou doma, ocko sa snažil zabezpečiť finančné prostriedky,  Keď som mala 1,5 roka začala som navštevovať ortopedickú ambulanciu MUDr. Poula v Brne.  Absolvovala som niekoľko operácii dolných končatín, množstvo podporných terapii ako napríklad hipoterapia, pobyt v kryokomore, či pobyty v rehabilitačnom centre Harmony a Medema v Bratislave.

Základnú školu som absolvovala v mojej rodnej obci, vo Zvolenskej Slatine, ako integrovaná žiačka. Najväčší problém mi robilo naučiť sa samostatne písať. Aj v tomto prípade sme spolu s maminkou a špeciálnou pedagogičkou našli spôsob, ako dosiahneme cieľ. Samostatne som sa naučila písať pomocou spájania bodiek. Po ukončení základnej školy som nastúpila na gymnázium do Bratislavy, kde som bola ubytovaná na internáte. Hoci, to nebolo ľahké, bola to pre mňa dobrá škola „života“. Naučila som sa byť samostatnejšia a vo veľa veciach obratnejšia.

 Po ukončení gymnázia  v Bratislave som túžila študovať na vysokej škole. Pri hľadaní vhodného študijného som brala do úvahy nie len svoje záujmy ale aj svoju budúcnosť, aby  som sa po ukončení štúdia  dokázala samostatne živiť a hlavne, aby ma práca napĺňala.

 Od septembra 2016 som  študovala odbor prekladateľstvo tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, externou formou štúdia. V auguste 2022 som úspešne ukončila magisterské štúdium a získala som titul magister.  Už popri štúdiu som doučovala nemecký jazyk. Zistila som, že ma táto práca nesmierne baví a preto som sa rozhodla ísť na doplňujúce pedagogické  štúdium. Doučovanie beriem   ako svoje poslanie. Mojím cieľom je, aby študenti našli čaro tohto  jazyka, tak ako som ho našla ja. Svoje vedomosti im odovzdávam s láskou a odhodlaním. Môj život, tak nabral trochu iný rozmer, pretože sa úprimne teším z toho, že i ja dokážem byť nápomocná a užitočná. 

Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať zakladateľke Občianskeho Združenia Kvitnúca Nádej, pani Nataši Terekovej, ktorá ma pred 6 rokmi prijala do  združenia. V neposlednom rade ďakujem všetkým štedrým darcom, ktorí venovali 2% z daní nie len mne, ale aj ostatným detičkám v združení, ktoré to veľmi potrebovali.    

Milí darcovia, Vaša finančná podpora viacerým z nás zmenila život.

❤️Ď A K U J E M E ❤️!!!

fotogaléria

 

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.