Naše aktivity

Hravo za zdravím

Projekt "HRAVO ZA ZDRAVÍM" je zameraný na spoluprácu SOŠP s  materskými školami  v Turčianskych Tepliciach: MŠ Školská, MŠ Dolná Štubňa, MŠ Horné Rakovce, MŠ Diviaky.

Cieľ projektu:

  • rozvíjanie a upevňovanie pohybových schopností, zručností a návykov prostredníctvom motorického učenia v telovýchovnom procese u 5-6 ročných detí
  • ľahšiu adaptáciu detí predškolského veku na vstup do ZŠ
  • na praktickú činnosť  žiačok SOŠP v rámci učebného odboru s možnosťou si utvrdzovať, upevňovať a precvičovať nadobudnuté  poznatky, vedomosti  a znalosti potrebné  pre prácu s deťmi v predprimárnom vzdelávaní

Projekt  sa realizuje počas celého školského roka 2022/2023 raz do mesiaca v rámci dopoludňajšieho vyučovania na vyučovacích hodinách telesnej výchovy. Do projektu sú zapojení všetci vyučujúci telesnej a športovej výchovy (Mgr. Ivana Kamonová, PaedDr. Svetozár Thomka, Mgr. Marián Čupec, Mgr. Michal Lichner).

OZ KVITNÚCA NÁDEJ podporilo projekt sumou 490 € na  zakúpenie športového náčinia  potrebného na praktickú výučbu  s deťmi predškolského veku.

viac foto

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.