Naše aktivity

Zážitkovo.

     Dňa 26.5.2023 sa v ZŠ Horná Štubňa uskutočnila hudobno-dramatická hodina Majstra Netopiera /pána Mgr. Art. Petra Adamova/ s názvom Zážitkovo.

     Zúčastnili sa jej prváci, druháci a žiaci špeciálnych tried. Bola to hodina plná hudby, zábavy, smiechu. Žiaci si najskôr rozhýbali jazýčky pomocou veršíkov a jazykolamov. Niektorí odvážni žiaci sa zahrali na dirigentov. Zaspievali si známe ľudové a detské pesničky, naučili sa riekanky, zatancovali si. Majster Netopier zahral okrem gitary aj na malej fujare a nosovej píšťalke. Pesničku "Po nábreží koník beží ..." si žiaci zaspievali a zahrali. Taktiež  pesničku "Červený kacheľ, biela pec" spievali i zdramatizovali. Zapojili sa aj pani učiteľky. Predviedli svoju verziu pesničky.

     Na záver Majster Netopier zahral na gitare a zaspieval svoju pesničku o svetluškách. Žiaci ho prekvapili pesničkou o netopierovi, ktorú sa spolu s pani učiteľkami naučili.

    Za túto skvelú hodinu vďačíme aj pani riaditeľke Nataši Terekovej z občianskeho združenia Kvitnúca nádej, Turčianske Teplice, ktorá ju zaplatila.

Veľmi pekne jej ďakujeme za umožnenie tohto príjemného a poučného zážitku.

Napísala Denisa Šimková.

fotoalbum

 

    

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.