Naše aktivity

Pomoc školám a sociálnym zariadeniam

Občianske združenie Kvitnúca nádej pri uskutočňovaní aktivít pre dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje so školami, organizáciami a zariadeniami poskytujúcimi výchovno-vzdelávaciu a sociálnu starostlivosť o deti, a to najmä postihnuté deti. Spolupracujeme  aj s inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, ktoré prejavia ochotu spolupracovať. Snažíme sa pomôcť uvedeným zariadeniam a zefektívniť ich činnosť, a to najmä prostredníctvom prostriedkov združenia získaných zo sponzorských darov, dotácii a grantov.

Združenie v súčasnosti spolupracuje so Špeciálnou triedou pri ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach, Spojenou školou v Hornej Štubni, Praktickou školou v Martine, DSS v Martine, ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach, ZŠ Horné Rakovce v Turčianskych Tepliciach, MŠ Horné Rakovce v Turčianskych Tepliciach,  ZŠ s MŠ Diviaky v Turčianskych Tepliciach,  OZ Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec v Turčianskych Tepliciach, Slovenskými liečebnými kúpeľmi v Turčianskych Tepliciach a.s., Baumax v Martine a iní.

Svoju činnosť sme v plnej miere upriamili na pomoc  a podporu rodičom a postihnutým deťom zo Špeciálnej triedy pri ZŠ s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach v mestskej časti Dolná Štubňa. Túto triedu navštevuje 9 detí, vo veku od 8 – do 13 rokov. Všetky deti majú diagnózu DMO s kombinovanými vadami, spastická knadroparéza, postihnutie orofaciálneho svalstva, poruchy správania a sústredenosti. Päť detí je odkázaných na invalidný vozík.

Vďaka grantom a dotácii z podporených  projektov a sponzorských darov sa nám podarilo zabezpečiť  pre túto triedu nový koberec / 12 000 Sk/, magnetoterapeutický prístroj / 21 000 Sk/, PC+monitor, CD prehrávač, multifunkčné zariadenie, telovýchovné a rehabilitačné pomôcky/ 50 000 Sk/, výtvarný materiál, maliarske stojany, laminovačku a iné / 30 800 Sk/.

V spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi v Turčianskych Tepliciach sme zabezpečili pre deti, rodičov a pedagógov triedy 10 vstupov do SPA&Aquaparku, 2 predvianočné vstupy do Smaragdového bazénu, cvičenie v Smaragdovom bazéne pod vedením fyzioterapeuta, zamestnanca kúpeľov. Zabezpečili sme pre nich v zimnom období 100% šťavy z Firmy LY – agri, vitamíny a minerály od Spol. Zentiva v Bratislave a Vitar Slovakia v Martine, hygienické potreby, obrúsky od SHP Harmanec a iné.

Pre postihnuté deti zo Špeciálnej triedy združenie organizuje verejnú zbierku povolenú Ministerstvom vnútra SR. Z finančných prostriedkov vyzbieraných v roku 2008 sme zakúpili masážnu vaničku, fit loptu / 4 000 Sk/.

Aj naďalej oslovujeme firmy, sponzorov, pracujeme na projektoch, aby sme uľahčili život týmto postihnutým deťom a ich rodinám.

 

 

 

 

 

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.