Naše aktivity

V ČISTOM PROSTREDÍ SA NAM LEPŠIE ŽIJE

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpory mesta Turčianske Teplice a OZ Kvitnúca nádej. Do realizácie projektu sú zapojené deti z MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach, pedagógovia školy a rodičia detí MŠ. S úpravou školského dvora, výsadbou drevín , zriadením bylinkovej záhrady nám pomáha MALLES Ing. Jaroslav Mališ a Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.

Popis projektu:
Realizáciu projektu a aktivity v projekte prispôsobíme tak, aby zodpovedali danému ročnému obdobiu. Deti spolu s učiteľkami školy sa budú zapájať do aktivít zamerané na úpravu a starostlivosť o kvetinové záhony, bylinky, školský dvor.

Cieľ projektu:

  • výsadbou okrasných kríkov, stromčekov a trvaliek upraviť kvetinové záhony pri vstupe do areálu materskej školy
  • zriadením bylinkovej záhradky, starostlivosťou o ňu, získavať zručnosti detí a poznatky o liečivých bylinách
  • prostredníctvom pracovných aktivít zamestnancov školy a detí pri starostlivosti o kvetinové záhony rozvíjať u detí poznatky o faune a flóre
  • viesť deti ku kladnému vzťahu k prírode, jej krásam, pestovať v nich základy osobnej zodpovednosti za stav prostredia v ktorom žijú
  • starostlivosťou o školský dvor a záhradu rozvíjať pracovné zručností detí
  • rozvíjať estetický vzťah detí k prírode prostredníctvom výtvarných a pracovných aktivít v projekte

Začiatok realizácie projektu: október 2015

Aktivity v projekte:

I.ETAPA - JESEŇ

Za pomoci rodičov detí z materskej školy, Malles Ing. Jaroslava Mališa a Technických služieb v Turčianskych Tepliciach sme v októbri odstránili z kvetinových záhonov , pri vstupe do areálu školy, staré kríky, trvalky a burinu. Vysadili sme kríky a časť záhonov  vysypali mulčovacou kôrou. Zamestnanci školy upravovali , spolu s deťmi školský dvor.

 

II.ETAPA -  DARY JESENE

Práca s prírodným materiálom. Deti na vychádzkach do prírody zbierali listy, prírodniny a vytvárali z nich malé výtvarné dielka. Veľkým zážitkom pre detí bolo, keď ich triedy navštívili rodičia a starí rodičia a spoločne pracovali s prírodným materiálom, tekvičkami . Výsledkom ich snaženia boli nádherné zvieratká, strašidielka, dekoratívne predmety.

 

         

viac foto   TU

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.