Naše aktivity

Denné centrum DÚHA

Mesto otvorilo Denné centrum Dúha , ktoré začalo svoju činnosť 1. októbra 2015. Centrum je pre mladých občanov Turčianskych Teplic s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Zariadenie má formu denného centra, kde sa služby klientom poskytujú ambulantne po dobu 6 hodín denne a klienti sú počas tejto doby v starostlivosti zamestnankyne zodpovednej za prevádzku centra. Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času a sebarealizáciu klientov . Dennému centru pomáha aj OZ Kvitnúca nádej. Združenie nakúpilo pre klientov učebné pomôcky a výtvarný materiál. S centrom budeme spolupracovať a pomáhať aj v budúcnosti.

   

viac foto  TU

 

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.