Naše aktivity

ĽUDOVÉ TRADÍCIE NA ŠKOLE

Realizáciou projektu oboznamujeme deti z materskej školy z Dolnej Štubne a MŠ Školská aj postihnuté deti zo Špeciálnej triedy pri ZŠ s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach a ich rodičov s obyčajmi, ktoré sú charakteristické pre náš región v danom ročnom období. Jednotlivé zvyky si pripomíname v podobe hier, vinšovačiek, zvykov, ktoré sa nám zachovali z minulosti. V projekte sa oboznámujeme s veselými zvykmi fašiangov, zvykmi spojenými s veľkonočným týždňom, Jánskymi zvykmi, zvykmi v období Ondreja, Lucie a Vianocami.Na vyjadrenie pocitov a dojmov detí z osláv sviatkov využívame rôzne  umelecké výrazové prostriedky piesne, koledy, obrady, zvyky, rečňovanky a realizujeme tvorivé dielne s deťmi aj s rodičmi.

Dňa 29.6.2015 navštívilo MŠ Dolná Štubňa a deti zo špeciálnej triedy Divadlo na rázcestí z Banskej Bystrice. Vstupenky uhradilo združenie z vlastných zdrojov.

 

       

 viac foto TU

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.