Naše aktivity

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA NA ŠKOLE

Projekt “Zdravotná výchova na škole” je zameraný na podporu zdravia, rehabilitáciu,  zdravotné cvičenia, cvičenie jogy a športové aktivity pre postihnuté deti zo špeciálnej triedy so zdravými deťmi z materskej školy Dolná Štubňa pri ZŠ s MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach. V tomto roku sa do projektu zapojili aj MŠ Školská, ZŠ Školská a MŠ Žarnovická v Turčianskych Tepliciach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Aktivity v projekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. REHABILITÁCIA – absolvovanie  5 celotelových masáži pre každé postihnuté dieťa zo špeciálnej triedy
Smaragdový bazén pre postihnuté deti zo špeciálnej triedy Michaelu a Tomáša Šupolíkových. Pri vybavovaní vstupov do Smaragdového bazéna sme sa stretli s veľkým pochopením a ústretovosťou vedenia SLK v Turčianskych Tepliciach. V mene postihnutých detí ĎAKUJEME.
Smaragdový bazén sme financovali z príspevkov z 2% z daní.
2. POHYBOM ZA ZDRAVÍM –  zatraktívnenie telovýchovných , edukačných a športových  aktivít  zamerané na telesný rozvoj detí  z MŠ Školská v Turčianskych Tepliciach. Na realizáciu týchto aktivít sme zakúpili cvičebné náradie a náčinie, ktoré sme financovali z príspevkov z 2 % z daní.
ZŠ Školská
Základnú školu navštevuje niekoľko zdravotne znevýhodnených žiakov.Učitelia im venujú špeciálnu pozornosť na hodinách TV a v záujmových činnostiach. Tento školský rok sme zakúpili na tieto účely stacionárny bicykel. Jeho využívanie pomáha žiakom zlepšiť činnosť kardiovaskulárneho systému, držanie tela, posilňovanie svalov končatín a chrbta.

 

Červenokrížska olympiáda.

Dňa 29.9.2015 sa na Materskej škole Školská uskutočnila pilotná Červenokrížska škôlkarská olympiáda. Olympiádu organizovala MS SČK Dolná Štubňa. Realizáciu projektu podporilo Mesto Turčianske Teplice a finančne podporilo aj OZ Kvitnúca nádej. Deti predškolského veku sa na piatich stanovištiach zoznamovali s jednoduchým ošetrovaním zraneného, tvorili symbol červeného kríža, opakovali si zásady prvej pomoci, venovali sa dopravnej tematike a vyskúšali si základy empatie pri pomoci nevidiacemu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

    

   viac foto  TU  

Copyright Kvitnúca nádej © 2016. All Rights Reserved.